Header Ads

test

பதவி விலகிய முன்னாள் அமைச்சர்களான கெளரவ ரிஷாட் பதியுதின் மற்றும் கெளரவ ரவூப் ஹக்கிம் உட்பட்ட ஏனைய முஸ்லீம் பிரதிநிதிகள் தற்போது பதவி ஏற்றுள்ளனர்.

பதவி விலகிய முன்னாள் அமைச்சர்களான கெளரவ ரிஷாட் பதியுதின் மற்றும் கெளரவ ரவூப் ஹக்கிம் உட்பட்ட ஏனைய முஸ்லீம் பிரதிநிதிகள் தற்போது பதவி ஏற்றுள்ளனர்.
No comments