Header Ads

test
Showing posts with label வத்தேகம. Show all posts
Showing posts with label வத்தேகம. Show all posts

இலங்கையில் மின்சாரம் பாய்ச்சி கொடூரமாக கொல்லப்பட்ட இளைஞன்.

October 02, 2021
  வத்தேகம பொலிஸ் பிரிவில் மீகமவத்த பிரதேசத்தில் இரு தரப்பினருக்கடையில் ஏற்பட்ட மோதல் தீவிரமடைந்ததில் மின் கம்பியில் சிக்க வைத்து ஒருவர் கொல்...Read More