Header Ads

test
Showing posts with label விழிப்புணர்வு. Show all posts
Showing posts with label விழிப்புணர்வு. Show all posts

அக்டோபர் - 03 உலக மதுவிலக்கு தினம் - போதைப்பொருள் பாவனையும் சமூக சீர்கேடுகளும்.!!!

October 03, 2021
 நாட்டில் நடைபெறும் வன்முறை சம்பவங்களுக்கு பிரதான காரணியாக இருப்பது போதைப் பொருட்கள். இவற்றை ஒழிப்பதன் மூலம் வன்முறை சம்பவங்களை குறைக்க முடி...Read More